Liâu-kok

Tang-lâm-a ê kok-ka
(Tùi Laos choán--lâi)
Liâu Jîn-bîn Bîn-chú Kiōng-hô-kok
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
Flag of Laos.svg Emblem of Laos.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Liâu-kok ê só͘-chāi
Liâu-kok ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Vientiane
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 236,800 km² pâi sè-kài tē-84 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Liâu-kok (Hàn-jī: 寮國), choân-chheng Liâu Jîn-bîn Bîn-chú Kiōng-hô-kok (Hàn-jī: 寮人民民主共和國; Liâu-gí: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ), Tang-lâm-a ê lāi-lio̍k kok-ka.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái