Láu-o-gíLáu-o ê koaⁿ-hong gí-giân.

Lao
ພາສາລາວ, Phasa Lao
Hoat-im pʰáːsǎː láːw
Goân-chū kok-ka Laos
Thailand (Isan)
Cambodia (Stung Treng, Preah Vihear and Ratanakiri)
Bîn-cho̍k Lao
Isan
bú-gí sú-iōng-chiá 30 million[1]
Gí-hē
Kra–Dai
Hong-giân
  • Northern Lao (Louang Phrabang Lao)
  • Northeastern Lao
  • Central Lao (Phuan)
  • Southern Lao
  • Western Lao
Bûn-jī hē-thóng Lao script in Laos
Thai script in Thailand
Thai and Lao Braille
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân

 Laos


ASEAN ASEAN[2]
Sêng-jīn ê
chió-sò͘ gí-giân
Koán-lí ki-kò͘ Educational Science Research Institute, Ministry of Education and Sports
and
Institute of Social Sciences, Faculty of Arts, National University of Laos
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 lo
ISO 639-2 lao
ISO 639-3 Either:
lao – Laotian Lao
tts – Isan (Thailand Lao)
Glottolog laoo1244  Lao
nort2741  Northeastern Thai
Linguasphere 47-AAA-c
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Tsham-ua̍t siu-kái

  1. "Lao (Laotien)". Inalco. 20 January 2017. goân-loē-iông tī 5 December 2018 hőng khó͘-pih. 17 October 2018 khòaⁿ--ê. 
  2. "Languages of ASEAN". goân-loē-iông tī 5 May 2019 hőng khó͘-pih. 7 August 2017 khòaⁿ--ê. 

Guā-pōo lên-ket siu-kái

 
Wikipedia
Wikipedia ū Láu-o-gí ê pán-pún.
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Láu-o-gí