"Iōng-chiá:S205643bot" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Iōng-chiá:Taigiholic.bot
(Sotiale sóa Iōng-chiá:S205643bot chit ia̍h khì Iōng-chiá:Lamchuhan-bot: 當重新命名使用者「S205643bot」至「Lamchuhan-bot」時自動移動頁面)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Iōng-chiá:Taigiholic.bot
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Iōng-chiá:Lamchuhan-Taigiholic.bot]]
38,465

次編輯