"Jiám-sek-thé" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (r2.7.1) (bot ka-thiam: hak:Ngiam-set-thí
Chi̍t-ê liám-sek-thé lāi-ê DNA sī ôan-chéng-ê kui-tiâu tōa-[[hun-chú]], lāi-bīn chhàng-ū chin-chōe [[ki-in]], [[tiâu-chiat-gôan]] (regulatory element) kap kî-tha-ê [[he̍k-kam-sng]] [[sū-lia̍t]] (sequence). Liám-sek-thé lāi-ê tàn-pe̍k-chit, sī iōng-lâi pau-chong DNA, jî-chhiá khòng-chè DNA ê chò-iōng. Tī bô-kāng-khóan ê seng-bu̍t, liám-sek-thé ê tōa-sòe, sò͘-liōng chham pōe-sò͘ lóng bô-sio-kâng.
 
[[Category:Ûi-thôanthoân-ha̍k]]
 
[[ar:صبغي]]