"Hiong-káng Siōng-hái Hōe-hong Gîn-hâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Hiong-káng Siōng-hái Hōe-hong Gîn-hâng Iú-hān Kong-si''' (Hàn-jī: 香港上海滙豐銀行有限公司; Eng-gí: ''The Hongkong and Shanghai Bank… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Hiong-káng Siōng-hái Hōe-hong Gîn-hâng Iú-hān Kong-si''' (Hàn-jī: 香港上海滙豐銀行有限公司; Eng-gí: ''The Hongkong and Shanghai Bank… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
11,896

次編輯