"Ngô͘ Pêng-hōng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Ngô͘ Pêng-hōng''' (吳朋奉; {{bd|1964 nî|11 goe̍h 2 ji̍t|2020 nî|5 goe̍h 24 ji̍t}}), Tâi-oân cha-po͘ ián-oân, che̍k-koàn Hok-kiàn [… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Ngô͘ Pêng-hōng''' (吳朋奉; {{bd|1964 nî|11 goe̍h 2 ji̍t|2020 nî|5 goe̍h 24 ji̍t}}), Tâi-oân cha-po͘ ián-oân, che̍k-koàn Hok-kiàn [… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,896

次編輯