"Sió-khì-koan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Sè-pau-khì''' (Eng-gí: ''organelle''), he̍k-chiá kóng '''pau-khì''', sī sè-pau lāi chìn-hêng te̍k-sû kong-lêng ê tan-goân, it-poaⁿ kap goā-kài ū [[mo̍...
(Sin ia̍h: '''Sè-pau-khì''' (Eng-gí: ''organelle''), he̍k-chiá kóng '''pau-khì''', sī sè-pau lāi chìn-hêng te̍k-sû kong-lêng ê tan-goân, it-poaⁿ kap goā-kài ū [[mo̍...)
(Mò̤ chă)