"Hoat-lu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (r2.6.4) (bot ka-thiam: my:ဥပဒေ
'''[[Sêng-bûn-hoat]]''' sī tī taⁿ toā-to-sò͘ kok-ka só͘ sú-iōng ê su-hoat hē-thóng, i sī ēng kin-kì hiàn-hoat só͘ chè-tēng ê hoat-lu̍t tiâu-bûn, iah-sī chèng-hú kong-pó͘ ê kui-tēng, lâi chò ki-chhó͘. Sêng-bûn-hoat koh ū 1 ê pō͘-hūn, sī kin-kì koàn-sì ê hoat-lu̍t thêng-sū. Tī chhái-chhú sêng-bûn-hoat ê kok-ka lāi-té, [[hoat-koaⁿ]] it-poaⁿ-tek bô hiah toā ê koân, toā-pō͘-hūn ê hoat-lu̍t kap [[phoàⁿ-lē]] lóng sī [[kok-hoē gī-oân]] só͘ chò--ê.
 
'''[[Bô-sêng-bûn-hoat]]''' sī ēng éng-koè hoat-koaⁿ só͘ phoàⁿ-koat ê kiat-kó chò ki-chhó͘ ê hēng-thóng. I ê goân-thâu tī [[England]], koh taⁿ tī chē-chē [[[Tāi-eng Tè-kok]] í-chá ê léng-thó͘ kap si̍t-bîn-tē mā ū chhái-iōng. (M̄-koh [[Scotland]] kap [[Quebec]] tō bô.) I kāng-sī mā sī [[Bí-kok]] siōng chú-iàu ê hoat-lu̍t hêng-sek, sui-bóng Bí-kok [[kok-hoē]] ū thong-koè chē-chē hoat-àn, m̄-koh ū koh khah chē ê hoat-lu̍t kui-tēng sī in-ūi í-chá hoat-têng ê phoàⁿ-koat.
 
Bô-sêng-bûn-hoat tī [[Tiong-sè-kí]] tō ū--a, goân-khí-thâu sī [[John Kok-ông]] hō͘ [[kùi-cho̍k]] kiông-pek chhiam-sú ê [[Tāi-hiàn-chiuⁿ]].