ArthurBot ê kòng-hiàn

做出8,659次編輯的使用者。 帳號建立於2009-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2012-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).