Telangana

Ìn-tō͘ lâm-pō͘ ê pang

Telangaga (Telugu-gí: తెలంగాణ) sī Ìn-tō͘ chèng-hú ún-chún sêng-li̍p ê sin pang, àn-sǹg ùi Andhra Pradesh pak-pêng pun--chhut-lâi. [1]

Telangana ê ūi-tì.