Thài-ke̍k-kûn (太極拳), kán-chheng thài-ke̍k (太極), sī 1 khoán Tiong-kok thoân-thóng ê bú-su̍t. I ê hoat-bêng-chiá sī Goân-tiâu kàu Bêng-tiâu chi-kan ê Tiuⁿ Sam-hong.

Thài-ke̍k-kûn