Bí-kok NASA ê thài-khong-jîn Bruce McCandless 2-sè

Thài-khong-jîn (太空人) sī chiap-siū khong-kan hui-hêng hùn-liān liáu-āu, chí-hui, chhau-chhiòng ia̍h-sī sêng-tah thài-khong-chûn chìn-ji̍p ú-tiū ê kang-chok jîn-oân.