Thài-khong-jîn (太空人) sī chiap-siū khong-kan hui-hêng hùn-liān liáu-āu, chí-hui, chhau-chhiòng ia̍h-sī sêng-tah thài-khong-chûn chìn-ji̍p ú-tiū ê kang-chok jîn-oân.

Bí-kok NASA ê thài-khong-jîn Bruce McCandless 2-sè

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

Khì Wiktionary chhâ
spationaut chit ê sû.
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Astronauts