Khu-pia̍t: Thài-san-khuTâi-oân Sin-pak-chhī ê khu.

Thài-san (泰山; Hàn-gí Pheng-im: Tài Shān; 36°15′N 117°06′E / 36.250°N 117.100°E / 36.250; 117.100) sī Tiong-kok Soaⁿ-tang-séng Thài-an-chhī ê 1 ki soaⁿ. Soaⁿ koân 1,545 m. 1987 nî hông teng-lio̍k chò UNESCO Sè-kài Ûi-sán.

Thài-san
UNESCO Sè-kài Ûi-sán

Thài-san
Criteria ho̍k-ha̍p: i, ii, iii, iv, v, vi
Reference 437
Inscription 1987 nî (11 session)