Tha̍k-bē Sin-bûn

Tha̍k-bē Sin-bûn (読売新聞 yomiuri sinbun; Eng-gí: Yomiuri Shimbun) sī Ji̍t-pún ê chú-iàu choân-kok sin-bûn-chóa chi it, sin-bûn-siā hun chò Tang-kiaⁿ, Tāi-pán kap Se-pō͘ (Fukuoka) pún-siā. In sī thong sè-kài hoat-hêng-liōng siāng tōa ê sin-bûn pò-chóa.