Chèng-chong-tāi-ông Si̍t-lio̍k.

Tiâu-sián Ông-tiâu Si̍t-lio̍k (朝鮮王朝實錄), mā kiò chò Lí-tiâu Si̍t-lio̍k (李朝實錄), sī khah-chá Hân-kok lâng iōng Hàn-jī kì-chài Tiâu-sián ông-tiâu tāi-ông sū-chek ê le̍k-sú chheh.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái