Ti̍t-kau hâng-lia̍t

Ti̍t-kau hâng-lia̍t (Hàn-jī: 直交行列, Eng-gí: orthogonal matrix) sī chi̍t khoán si̍t sù-hong hâng-lia̍t, i ê choán-tì téng-î i ê ge̍k:

,

khiā-sǹg-kóng

,

kî-tiong tan-ūi hâng-lia̍t.

Siu-kái

Chia ê lē lóng sī ti̍t-kau hâng-lia̍t:

  •      (tông-téng piàn-ōaⁿ)
  •     (tńg-se̍h  )
  •    (tńg-se̍h  )
  •      (thàu-kòex-te̍k ê kiàⁿ-siōng)
  •      (thè-ōaⁿ chō-piau-te̍k)