Tigris Hô, ia̍h Hiddeqel Hô, sī Mesopotamia nn̄g-tiâu tōa-hô óa tang-pak ê hit-tiâu, tī Thó͘-nī-kî hoat-gôan, tī Iraq chham Euphrates Hô ha̍p-liû-sêng Arab Hô, chòe-āu tī Iran kap Iraq ê kau-kài hiòng Pho-su Oan chhut-hái. Tn̂g-tō͘ tāi-iok ū 1,900 kong-lí.

Iraq Mosul hù-kīn ê hô-tōaⁿ.

Kok-chióng gí-giân ê kiò-hoatSiu-kái