Tiong-hôa Bîn-kok Lô-tōng-pō͘

Lô-tōng-pō͘ sī Tiong-hoa Bîn-kok lô-kang, jîn-le̍k chu-goân téng-téng lô-tōng sū-bū siong-koan ê siōng-koân chú-koán ki-koan, pēng-chhiáⁿ hū-chek pān-lí siā-hōe pó-hiám-lūi ê lô-kang pó-hiám, iáu-koh-ū tāi-pān kok-bîn-nî-kim pó-hiám.