Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Tiong-iong Úi-oân-hōe

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Tiong-iong Uí-oân-hoē (Hàn-jī: 中国共产党中央委员会; Hàn-gí Pheng-im: Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Wěiyuánhuì) kán-chheng chò Tiong-kiōng Tiong-iong (中共中央) sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng ê choè-ko koân-le̍k ki-koan.