Ú-tiū-lūn ê toā-phek-le̍k (Big Bang) sī 1 ê kho-ha̍k lí-lūn, kái-soeh ú-tiū tī 137 ek nî chêng án-choáⁿ ùi bi̍t-tō͘ kap un-tō͘ lóng put-chí-á koân ê chêng-hêng lâi chhut-sì.

Chiàu toā-phek-le̍k ê lí-lūn, ú-tiū sī ùi bi̍t-tō͘ kap un-tō͘ lóng put-chí-á koân ê chêng-hêng lâi chhut-sì, liáu-aū khong-kan tō jú phòng jú toā.