Trưng Chí-moāi

Trưng Chí-moāi (Oa̍t-lâm-gí: Hai Bà Trưng, "Nn̄g ê Trưng hu-jîn"), tāi-kài kong-goân 12 nî chhut-sì, 43 nî koè-sin, sī kóng Trưng Trắc (徵側) kap Trưng Nhị (徵貳) chit tùi chí-moāi, in tī 1 sè-kí sî-kî léng-tō hoán-khòng Se Hàn.

Kî-tiong, Trưng Trắc ê nî-hoè khah toā, m̄-koh nn̄g chí-moāi chún-khak ê chhut-sì sî-kan bô kì-lio̍k. In ê hoán-khòng āu-boé hong tìn-ap.