Tui-hun Chhia-thâu (Hàn-jī: 追分車頭) sī Tâi-oân Thih-lō͘Tâi-tiong-chhī ê chi̍t-ê hóe-chhia-thâu. Tiong-bûn miâ hō-chòe Tui-hun Chhia-chām (追分車站).

Tui-hun Chhia-thâu
追分車頭
TRA Jhuifen Station.jpg
Chhia-thâu chu-sìn
Tāi-bé 134
Hē-thóng Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k
Só͘-chāi-tē Tâi-tiong-chhī