Turks kap Caicos Kûn-tó

Turks kap Caicos Kûn-tó
Turks and Caicos Islands
Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Coat of arms of the Turks and Caicos Islands.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Turks kap Caicos Kûn-tó ê só͘-chāi
Turks kap Caicos Kûn-tó ê só͘-chāi.
Siú-hú Cockburn Town

Turks kap Caicos Kûn-tóLiân-ha̍p Ông-kok tiàm-tī Caribe-hái ê hái-gōa léng-thó͘.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái