Un Cheng-chiat

Un Cheng-chiat (溫晶婕; 1997 nî 3 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team SII ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Sù-chhoan-séng chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Un Cheng-chiat
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 溫晶婕
Lô-má-jī Wēn Jīngjié
Chhiok-hō Chháu-m̂ (草莓), Un-un (溫溫)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Sù-chhoan-séng
Chhut-sì 1997 nî 3 goe̍h 15 ji̍t 1997-03-15(25 hòe)
 Tiong-kok Sù-chhoan-séng
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48