Uthai Thani Hú (Thài-gí: อุทัยธานี) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Uthai Thani, tāi-iok ū 30 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 6730.2 km².

Uthai Thani Hú ê ūi-tì.