Uttaradit Hú ê ūi-tì.

Uttaradit Hú (Thài-gí: อุตรดิตถ์) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Uttaradit, tāi-iok ū 46 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 7838.6 km².