Vajji (Hoân-gí: वज्जी), hàn-bûn hoan-e̍k chò Hut-la̍t-sī (弗栗恃), sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê chi̍t ê ông-kok, sī Cha̍p-la̍k-tāi-kok ê kî-tiong chi̍t ê.

Vajji