Vatsa (Hoân-gí: वत्ससाम्राज्यम्), hàn-bûn hoan-e̍k chò Poa̍t-chha (跋蹉), sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê chi̍t ê kok-ka, sī Cha̍p-la̍k-tāi-kok ê kî-tiong chi̍t ê.

Vatsa