Vichy Hoat-kok (Hoat-gú: Régime de Vichy), Vichy Chèng-koân, a̍h-sī Vichy Chèng-hú, lóng-sī it-poaⁿ tùi 1940 nî Chhit-goe̍h kàu 1944 nî Peh-goe̍h sî-kî ê Hoat-kok Chèng-hú ê thong-chheng.