Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovich Putin Владимир Владимирович Путин
Vladimir Putin (2017-07-08).jpg
Jīm sò͘: Tē 2 jīm chóng-thóng
Jīm-kî: 1999 nî 12g 31 -
2008 nî 5g 7
Chêng-chi̍t-jīm: Boris Yeltsin
Āu-chi̍t-jīm: Dmitry Medvedev
Chhut-sì: 1952 nî 10g 7
Chhut-sì-tē: Sèng Petersburg
Hu-jîn: Liudmila Putina
Chèng-tóng: bô-só͘-sio̍k

Vladimir Vladimirovich Putin (Lō͘-se-a-gí: Владимир Владимирович Путин, Sound Hoat-im?; 1952 nî 10 go̍eh 7 ji̍t chhut-sì ) sī Lō͘-se-a tē-2 jīm ê chóng-thóng.