Bloom Into You (Ji̍t-pún-gí: やがて君になる Yagate Kimi ni Naru?, lit. kàu-bóe góa chiâⁿ-chò lí ah)[3] sī chi̍t-pō͘ iû Nio Nakatani ōe--ē ê Ji̍t-pún pek-ha̍p báng-gah.[4] I tī goe̍h-khan Dengeki Daioh[5] ùi 2015 nî sì-goe̍h 27 ji̍t khai-sí liân-chài,[6] iû ASCII Media Works chhut-pán.[7] 2018 nî it-goe̍h ê sî í-keng ū 5 pún tan-hêng-pún. Tōng-ōe ê pán-pún àn-tiāⁿ ùi 2018 nî cha̍p-goe̍h khai-sí hòng-sàng.[8]

Yagate Kimi ni Naru

tóng-àn:Yagate Kimi ni Naru manga volume 1 ASCII Media Works cover.jpg
Báng-gah tē-it-chi̍p ê hong-bīn.
やがて君になる
(Yagate Kimi ni Naru)
Lūi-hêng

Loân-ài,[1] Yek-ha̍p[2]

Báng-gah

Chok-chiá

Nio Nakatani

Chhut-pán-siā

ASCII Media Works

Tâi-oân Chhut-pán
KADOKAWA TAIWAN
Tùi-siōng

Shōnen

Cha̍p-chì

Dengeki Daioh

Liân-chài Kî-kan

April 27, 2015 – chit-má

Pún-sò͘

5

Tiān-sī tōng-ōe hē-lia̍t

Tō-ián

Makoto Katō

Kio̍k-pún

Jukki Hanada

Im-ga̍k

Michiru Ōshima

Chè-chok kong-si

Troyca

Hòng-sàng kî-kan

October 2018 scheduled

The story focuses on Yuu Koito, a first-year high school girl who is unable to experience feelings of love, and Touko Nanami, the second-year student council president who suddenly confesses to Yuu.

Tāi-kong siu-kái

Yuu Koito chin ài khòaⁿ siàu-lú báng-gah, só͘-í i tiāⁿ-tiāⁿ leh siūⁿ nā hŏng kò-pe̍h sī-beh án-chóaⁿ. Tān-sī tong in kok-tiong tông-o̍h kap i kò-pe̍h ê sî, i bô jīm-hô kám-kak. I pó-liû i ê hôe-hok, kàu tha̍k ko-tiong ia̍h-sī m̄-chai án-chóaⁿ hôe-tap. Āu-lâi, i tú-hó khòaⁿ-tio̍h ha̍k-seng-hōe hōe-tiúⁿ, Touko Nanami, kū-choa̍t pa̍t-lâng ê kò-pe̍h. Yuu siūⁿ-beh mn̄g i ê kiàn-gī, soah hoat-hiān Nanami sī in-ūi m̄-bat kám-kak pa̍t-lâng sî te̍k-pia̍t--ê chiah kū-choa̍t kò-pe̍h. Yuu kám-kak in chin sêng. M̄-koh Nanami soah sûi tūi Yuu kò-pe̍h.

Kak-sek siu-kái

Yuu Koito (小糸 侑 Koito Yū?)
Phòe-im: Hisako Kanemoto[9] (manga PV), Yūki Takada[10] (anime)
Chū-kak. Ko-tiong 1 nî-kip. Kò-sèng hó-tàu-tīn, m̄-koh mā chin ùi-hoân.[11]
Touko Nanami (七海 燈子 Nanami Tōko?)
Phòe-im: Minako Kotobuki (manga PV, anime)
2 nî-kip. Ha̍k-seng-hōe-tiúⁿ. Seⁿ-chò chin súi koh chin un-jiû, jî-chhiáⁿ koh chin-gâu tha̍k-chheh.
Sayaka Saeki (佐伯 沙弥香 Saeki Sayaka?)
Sayaka ùi it-nî-kip tio̍h-sī Nanami ê hó-pêng-iú. I sī 2 nî-kip, jî-chhiáⁿ sī ha̍k-seng-hōe ê hù-hōe-tiúⁿ.
Seiji Maki (槙 聖司 Maki Seiji?)
1 nî-kip, mā-sī ha̍k-seng-hōe ê sêng-oân. I ū nn̄g-ê a-chí kap chi̍t-ê sió-mōe, só͘-í chin-gâu kap cha-bó͘ khai-káng.
Suguru Doujima (堂島 卓 Dōjima Suguru?)
1 nî-kip, mā-sī ha̍k-seng-hōe ê sêng-oân.
Koyomi Kanou (叶 こよみ Kanō Koyomi?)
Koyomi sī Yuu ùi kok-tiong khai-sí ê pêng-iú. I siūⁿ-beh chiâⁿ-chò chi̍t-ê chok-ka.
Akari Hyuuga (日向 朱里 Hyūga Akari?)
Akari sī Yuu ùi kok-tiong khai-sí ê pêng-iú. I sī nâ-kiû-siā ê sêng-oân.
Riko Hakozaki (箱崎 理子 Hakozaki Riko?)
Hakozaki sī ha̍k-seng-hōe ê kò͘-mn̂g sian-siⁿ.

Mûi-thé siu-kái

Báng-gah siu-kái

Báng-gah iû Nio Nakatani chhòng-chok, tī ASCII Media Works ê goe̍h-khan Dengeki Daioh liân-chài. 

Chi̍p-sò͘   KADOKAWA   KADOKAWA TAIWAN
Chhut-pán Ji̍t-kî ISBN Chhut-pán ji̍t-kî ISBN
1 2015 nî 10 goe̍h 27 ji̍t ISBN 978-4-04-865432-6 2016 nî 8 goe̍h 29 ji̍t ISBN 978-986-473-265-4
2 2016 nî 4 goe̍h 27 ji̍t ISBN 978-4-04-865875-1 2017 nî 3 goe̍h 16 ji̍t ISBN 978-986-473-578-5
3 2016 nî 11 goe̍h 26 ji̍t ISBN 978-4-04-892431-3 2017 nî 7 goe̍h 20 ji̍t ISBN 978-986-473-817-5
4 2017 nî 6 goe̍h 26 ji̍t ISBN 978-4-04-892919-6 2018 nî 1 goe̍h 17 ji̍t ISBN 978-957-853-180-2
5 2018 nî 1 goe̍h 27 ji̍t ISBN 978-4-04-893-541-8
6 2018 nî 9 goe̍h 27 ji̍t ISBN 978-4-04-107153-3

Tōng-ōe siu-kái

Dengeki Daioh tī 2018 nî sì-goe̍h 27 soan-pò͘ beh kái-chò tōng-ōe. Tō-ián sī Makoto Katō, kio̍k-pún sī Jukki Hanada, chè-chok kong-si sī Troyca, kak-sek siat-kè sī Hiroaki Gohda. Hē-lia̍t ùi 2018 nî cha̍p-goe̍h khai-sí hòng-sàng.

Pêng-kè siu-kái

Chù-kha siu-kái

 1. "Bloom into You Vol. 1". Amazon. Retrieved 22 February 2018. 
 2. "Series: Bloom Into You". Seven Seas Entertainment. Retrieved 22 February 2018. 
 3. "『やがて君になる』特設サイト | 月刊コミック電撃大王公式サイト" [Yagate Kimi ni Naru Special Site]. Dengeki Daioh Official Site (ēng Japanese). 22 February 2018 khòaⁿ--ê. 
 4. "仲谷 鳰" ["Nakatani Nio"]. Amazon (ēng Japanese). 5 April 2018 khòaⁿ--ê. 
 5. "やがて君になる | 月刊コミック電撃大王公式サイト" [Yagate Kimi ni Naru]. Dengeki Daioh Official Site (ēng Japanese). 22 February 2018 khòaⁿ--ê. 
 6. "「百合星人ナオコサン」のkashmir新作など、電撃大王で新連載3本が開始". Natalie (ēng Japanese). 27 April 2015. 22 February 2018 khòaⁿ--ê. 
 7. "やがて君になる (1) (電撃コミックスNEXT)". Amazon (ēng Japanese). 22 February 2018 khòaⁿ--ê. 
 8. "Nio Nakatani's Bloom Into You Yuri Manga Gets TV Anime in October". Anime News Network. April 26, 2018. April 26, 2018 khòaⁿ--ê. 
 9. 電撃オンライン. "金元寿子さん、寿美菜子さんが声を担当! 話題のマンガ『やがて君になる』スペシャルPVが公開". 電撃オンライン (ēng Ji̍t-pún-gí). 2018-04-14 khòaⁿ--ê. 
 10. "Bloom Into You TV Anime Casts Yūki Takada, Minako Kotobuki". Anime News Network. June 26, 2018. June 26, 2018 khòaⁿ--ê. 
 11. "『やがて君になる』特設サイト | 月刊コミック電撃大王公式サイト". daioh.dengeki.com (ēng Ji̍t-pún-gí). 2018-04-27 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái