Yamagata Aritomo (Ji̍t-pún-gí: 山県 有朋, 1838 nî 6 goe̍h 14 ji̍t – 1922 nî 2 goe̍h 1 ji̍t) sī Ji̍t-pún ê chi̍t ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1889 nî kàu 1891 nî kap 1898 nî kàu 1900 nî sī Ji̍t-pún ê Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn.

Yamagata Aritomo