Yasothon (Thài-gí: ยโสธร) sī Thài-kok Isaan tē-khu (Thài-kok tang-pak) ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Yasothon, tāi-iok ū 56 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 4161.7 km².

Yasothon Hú ê ūi-tì.