Ài-ní-lân Lōe-chiàn

(Tùi Ài-ní-lân Lāi-chiàn choán--lâi)

Ài-ní-lân Lōe-chiàn (Ài-ní-lân-gí: Cogadh Cathartha na hÉireann; Eng-gí: Irish Civil War; 1922 nî 6 goe̍h 28 hō ~ 1923 nî 5 goe̍h 24 hō), sī Ài-ní-lân Chū-iû Pang (taⁿ Ài-ní-lân Kiōng-hô-kok ê chiân-sin) ê chi̍t tiûⁿ lāi-chiàn, goân-chū Eng-Ài Tiâu-iok chi-chhî kap hoán-tùi siang-hong ê lōe-chiàn. Tiâu-iok ê hoán-tùi-chiá hoán-tùi pó-liû Liân-ha̍p Ông-kok chham Ài-ní-lân tiong-kan ê hiàn-chèng liân-kiat kap Pak Ài-ní-lân 6 kūn bô pau-hâm tī chū-iû pang lāi. Lōe-chiàn ê siong-bông pí chá-chêng Ài-ní-lân To̍k-li̍p Chiàn-cheng ê sí-bông jîn-sò͘ chē chiok chē, iā tī Ài-ní-lân siā-hōe lâu-lo̍h chhim-khek ê pit-sûn, che tùi kin-á-ji̍t Ài-ní-lân chèng-tī ê éng-hióng hui-siông tōa.

Irish Civil War

National Army soldiers armed with Lewis machine guns aboard an impromptu gunboat in the Civil War.
Sî-kan28 June 1922 – 24 May 1923
(Lua 錯誤 於第337行的模組:Age中:attempt to concatenate local 'last' (a boolean value)。)
Tē-tiám
Kiat-kó

Pro-Treaty victory

Kau-chiàn-hong

Ài-ní-lân Chū-iû-kok Pro-Treaty forces:

Military support

 United Kingdom

Anti-Treaty forces:

Chí-hui-koaⁿ kap léng-tō-chiá
Military commanders:
Michael Collins  
Richard Mulcahy
Political leaders:
W. T. Cosgrave
Kevin O'Higgins
Military commanders:
Liam Lynch  
Frank Aiken
Political leaders:
Éamon de Valera
Peng-le̍k
National Army: ~55,000 soldiers and 3,500 officers by end of the war,
Air Service: 10 planes,
CID: 350
~15,000
Sí-siong
~800 Irish National Army killed
3 Garda Síochána killed[bô chhut-chhù]
4 CID and 2 Civic Guard (Accident/killed/DOW)
unknown ~1,000–3,000 killed
~12,000 taken prisoner[2]
Civilians: unknown, ~250 casualties in Dublin alone[3]

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

 • Calton Younger, Ireland's Civil War (Frederick Muller, London 1968).
 • Ernie O'Malley, The Singing Flame, Dublin 1978.
 • M.E. Collins, Ireland 1868-1966, Dublin 1993.
 • Michael Hopkinson, Green against Green - the Irish Civil War
 • Eoin Neeson, The Irish Civil War
 • Paul V Walsh, The Irish Civil War 1922-23 -A Study of the Conventional Phase
 • Meda Ryan, The Real chief, Liam Lynch
 • Tim Pat Coogan, De Valera, Long Fellow, Long Shadow
 1. The term The Irregulars was first coined by Piaras Béaslaí
 2. Michael Hopkinson, Green Against Green, pp. 272–273
 3. Paul V Walsh, The Irish Civil War – A study of the conventional phase