Łazy Kong-siā

(Tùi Łazy (gmina) choán--lâi)

ŁazyPho-lân Śląskie séng Zawierciański kūn ê chi̍t ê chhī-kau kong-siā (gmina miejsko-wiejska).

Łazy
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Śląskie
Kūn Zawierciański
Hêng-chèng
tiong-sim
Łazy
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 133 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 15,990 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 120.2/km2

Kīn-oá ê kong-siāSiu-kái

Chng-thâuSiu-kái

Chham-oa̍tSiu-kái

Chham-khóSiu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.