Ŧ (siáu-siá [en]: ŧ, latin jī-bó; ing-gí: T/t with a bar or T/t with stroke) sī ên-sin latin jī-bó ê pèn-thé [en] jī-bó tsi-it, kiò-tsò hù-ka huâiñ jī-ue̍h ê T/t (Ŧ/ŧ), sī pak-sami gí [en] (davvisámegiella) ê tē-25 ê jī-bó; piáu-sī tshing khí tshat-im [en] /θ/.[1]

Ŧ (T hù-ka huâiñ jī-ue̍h)
Ŧ ŧ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Latin jī-bó
Luī-hîng Jī-bóic
Gú-gên khí-guân Soo-lên gí-gên latin-huà [en]
Gú-im sú-iōng [s̪]
Unicode bé-uī U+0166, U+0167
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ŧ ŧ
Kî-thañ

Im-ti̍k Siu-kái

Ŧ/ŧ thong-siông ê Im-ti̍k piáu-sī tshing khí tshat-im [en] [θ].[1] hām tshing khí-gûn tshhat-im /s̪/.[2] Mā iōng-tsò tshing khí-gûn sat-im /t/ ê sàng-khì [en] im /tʰ/.

Sú-iōng gí-gên Siu-kái

Teh SENĆOŦEN [en] ê jī-bó lāi-té, sī piáu-sī tshing khí-gûn tshat-im //.[2] Ŧ mā sú-iōng teh Havasupai–Hualapai gí [en] lāi-té.[3] Ŧ jī-bó ê Unicode tāi-bé sī U+0166 Ŧ latin tuā-siá [en] jī-bó hù-ka huâiñ pit-ue̍h, hām U+0167 ŧ latin sió-siá jī-bó hù-ka huâiñ pit-ue̍h.[4] Kî-thañ hù-ka huâiñ pit-ue̍h ê jī-bó pau-kuat /ǥ/, /ħ/, /đ/, /ł/ kah /ø/ tsit-kuí-ê.

Kè-sǹg tāi-bé Siu-kái

Ŧ/ŧ (T/t hù-ka huâiñ jī-ue̍h) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (Latin jī-bó), UTF-8 hām Jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû Ŧ ŧ
Unicode bîng-tshing LATIN TUĀ-SIÁ JĪ-BÓ
Ŧ (T HÙ-KA HUÂIÑ JĪ-UE̍H)
LATIN SIÓ-SIÁ JĪ-BÓ
Ŧ (T HÙ-KA HUÂIÑ JĪ-UE̍H)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 358 U+0166 359 U+0167
UTF-8 197 166 C5 A6 197 167 C5 A7
Jī-hû ti̍k ín-iōng Ŧ Ŧ ŧ ŧ

Jī-hû pen-bé Siu-kái

Ŧ/ŧ (T/t hù-ka huâiñ jī-ue̍h) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (Latin jī-bó) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bó Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá Ŧ ŦU+0166 U+0166 Kilil tuā-siá jī-bó Ŧ (T hù-ka huâiñ jī-ue̍h)
Sió-siá ŧ ŧU+0167 U+0167 Kilil sió-siá jī-bó ŧ (t hù-ka huâiñ jī-ue̍h)

Tsù-kái Siu-kái

  1. 1.0 1.1 Kahn, Lily; Riita-Liisa, Valijärvi (2017). North Sámi: An Essential Grammar. Milton Park, England: Taylor & Francis. p. 15. ISBN 978-1-317-55811-8. 2021-10-28 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 "How to pronounce SENĆOŦEN". Saanich.montler.net. 2021-10-28 khòaⁿ--ê. 
  3. Watahomigie, Lucille J.; Bender, Jorigine; Yamamoto, Akira Y. (1982). Hualapai Reference Grammar (ēng Eng-gí). American Indian Studies Center, UCLA. ISBN 978-0-935626-07-0. 
  4. "Latin Extended-A : Range: 0100–017F" (PDF). Unicode.org. 2021-12-09 khòaⁿ--ê. 

Tsham-khó bûn-hèn Siu-kái

  • Gouvernement du Sénégal, Décret n° 2005-979 du 21 octobre 2005 relatif à l’orthographe et à la séparation des mots en balant.

Tsham-ua̍t Siu-kái

Guā-pōo lên-ket Siu-kái