Thó-lūn:Kun chi Tāi

(Tùi 君之代 choán--lâi)

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī ùi Hoâ-gí Wikipedia hoan-e̍k kah siu-kái--ê. Pán-bún:http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%90%9B%E4%B9%8B%E4%BB%A3&oldid=21794534

這篇文章是對華語維基百科翻譯佮修改的。版本:(面頂的連結)--Yoxem (talk) 2012-nî 9-goe̍h 30-jἰt (Lé-pài) 17:23 (UTC)

君之代

siu-kái
Ji̍t-bûn siá-hoat
Ji̍t-bûn 君が代
Kana きみがよ
Hepburn-sek Lô-má-jī Kimigayo
音樂(美國海軍樂團演奏)

君之代日本話君が代, 平文式羅馬字:Kimigayo),抑是君代歌,是日本的國歌。歌詞出處是《古今和歌集》,頭一句是我が君は (wa ga kimi wa,阮國君)。了後佇《和漢朗詠集 (Hô-Hàn Lóng-ēng-chi̍p)》出現現代版。作曲是林廣守

「君之代」上早佇明治時代訂做日本國歌。香港日本時代有正式中文文言文),號做《皇祚 (Hông-chò͘)》。第二擺世界大戰以後,因為駐日美軍總司令廣播日本政府大戰進前的公告無效,所以變做事實上 (de facto) 的國歌。1999年8月9日日本參議院通過《關涉國旗佮國歌法律》(国旗及び国歌に関する法律,r簡略做《國旗國歌法》)《君之代》閣成做正式的日本國歌,對2000年3月1日起有效。

原文(1999年) 專用kana 平文式羅馬字 香港日本時代的文言翻譯
(閩南語讀冊音)
非正式閩南語翻譯

君が代は
千代に八千代に
さざれ石
[1]
いわお[2]となりて
苔の生すまで

きみがよは
ちよにやちよに
さざれいしの
いわおとなりて
こけのむすまで

kimigayo wa
chiyo ni yachiyo ni
sazareisi no
iwao to narite
koke no musu made

皇祚連綿兮久長
萬世不變兮悠長
小石凝結成巖兮
更巖生綠苔之祥

Hông-chò͘ liâm-biân hê kú-tiông,
bān sè put piàn hê iû-tiông.
Sió se̍k gêng-kiat sêng giâm hê,
kèng giâm seng lio̍k thai chi siông.[3]

你的年歲
有千代,一直到八千代,
對石仔結做岩石,
到岩石生苔。

  1. さざれ石嘛會使寫做細石
  2. いわお的漢字是
  3. 連劃是參考,實際上逐字攏無變調。

關聯文章

siu-kái

外部連結

siu-kái
返回 "Kun chi Tāi" 頁面。