Thó-lūn:Colombia

進行的討論
(Tùi 哥倫比亞 choán--lâi)

哥倫比亞Siu-kái

哥倫比亞共和國西班牙語:República de Colombia;英語:Republic of Colombia)佇南美洲西北爿,北佮西北有加勒比海,東有委內瑞拉巴西,南有秘魯厄瓜多,西有巴拿馬太平洋

基本資料Siu-kái


返回 "Colombia" 頁面。