1529 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1529 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1519 · 1520 · 1521 · 1522 · 1523 · 1524 · 1525
1526 · 1527 · 1528 · 1529 · 1530 · 1531 · 1532
1533 · 1534 · 1535 · 1536 · 1537 · 1538 · 1539 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái