1563 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1563 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1553 · 1554 · 1555 · 1556 · 1557 · 1558 · 1559
1560 · 1561 · 1562 · 1563 · 1564 · 1565 · 1566
1567 · 1568 · 1569 · 1570 · 1571 · 1572 · 1573 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái