1560 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1560 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1550 · 1551 · 1552 · 1553 · 1554 · 1555 · 1556
1557 · 1558 · 1559 · 1560 · 1561 · 1562 · 1563
1564 · 1565 · 1566 · 1567 · 1568 · 1569 · 1570 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái