1639 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1639 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1629 · 1630 · 1631 · 1632 · 1633 · 1634 · 1635
1636 · 1637 · 1638 · 1639 · 1640 · 1641 · 1642
1643 · 1644 · 1645 · 1646 · 1647 · 1648 · 1649 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái