1649 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1649 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1639 · 1640 · 1641 · 1642 · 1643 · 1644 · 1645
1646 · 1647 · 1648 · 1649 · 1650 · 1651 · 1652
1653 · 1654 · 1655 · 1656 · 1657 · 1658 · 1659 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái