2005 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

7 goe̍h 28

siu-kái

7 goe̍h 7

siu-kái
  • London chhī-tiong-sim hoat-seng po̍k-chà sū-kiāⁿ, ū 3-ê tē-hā-thih chām kap 1 tâi siang-chân bá-suh hông phò-hāi, bo̍k-chêng iok-lio̍k 50-ê lâng sí-bông, kúi-nā-pah-ê tio̍h-siong. (BBC, BBC)