2010 nî FIFA Sè-kài Poe

(Tùi 2010 nî FIFA Sè-kài-poe choán--lâi)

2010 nî FIFA Sè-kài Poe (Eng-gí: 2010 FIFA World Cup) sī FIFA chú-chhui ê tē 19 hôe Kha-kiû Sè-kài-poe pí-sài, 2010 nî 6 goe̍h 11 ji̍t kàu 7 goe̍h 11 ji̍t chi-kan tī Lâm-hui-kok kí-pān.

2010 nî FIFA Sè-kài Poe
 • 2010 FIFA World Cup (Eng-gí)
 • iNdebe Yomhlaba Ye-FIFA ka-2010 (Zulu-gí)
 • FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010 (Afrikaans-gí)
 • 2010 FIFuRoni da Futboll (Xhosa-gí)
 • Mogopo wa Lefase wa FIFA wa 2010 (Pak Sotho-gí)
 • Mohope wa lefatse wa FIFA 2010 (Lâm Sotho-gí)

Ke Nako (Tswana-gí, Sotho-gí)
It's time. Celebrate Africa's Humanity (Eng-gí)
Dis tyd. Vier Afrika se mensdom (Afrikaans-gí)
Isikhathi. Gubha Ubuntu Base-Afrika (Zulu-gí)
Lixesha. Ukubhiyozela Ubuntu baseAfrika (Xhosa-gí)
Inguva. Kupemberera hupenyu hweAfrica (Shona-gí)
Ke nako. Keteka Batho ba Afrika (Lâm Sotho-gí)
Pí-sài chu-liāu
Khai-chhui kok  Lâm-hui-kok
Ji̍t-thêng 6 goe̍h 11 ji̍t – 7 goe̍h 11 ji̍t
Kiû-tūi 32 (chū 6 ê liân-bêng)
Khai-chhui tē 10 (tī 9 ê siâⁿ-chhī khai-chhui)
Kiat-kó
Koan-kun  Se-pan-gâ (Tē-1 hoê)
A-kun  Hô-lân
Kùi-kun  Tek-kok
Tiān-kun  Uruguay
Pí-sài thóng-kè
Pí-sài sò͘ 64
Ji̍p-kiû sò͘ 145 (2.27 múi tiûⁿ)
Ji̍p-tiûⁿ sò͘ 3,178,856 (49,670 múi tiûⁿ)
Siōng chē ji̍p-kiû-chiá Uruguay Diego Forlán
Tek-kok Thomas Müller
Hô-lân Wesley Sneijder
Se-pan-gâ David Villa
(múi lâng ji̍p 5 kiû)[1]
Siōng-chán soán-chhiú Uruguay Diego Forlán[2]
Siōng-chán sin soán-chhiú Tek-kok Thomas Müller[3]
Siōng-chán siú-mn̂g-oân Se-pan-gâ Iker Casillas[4]
Kong-pêng Pí-sài Sióng  Se-pan-gâ[5]
2006
2014

Siōng-boé Se-pan-gâ tit tio̍h chóng koan-kun; Hô-lân chò tē-jī; Tek-kok tit tio̍h tē-3 miâ.

Chu-keh

siu-kái
 
Siāng-boé ê chu-keh
  Ji̍p-soán ê kok-ka
  Bô ji̍p-soán ê kok-ka
  Bô chham-ka ê kok-ka
  M̄-sī FIFA hoē-oân

Hun-cho͘

siu-kái
 
Khai-bō͘-chìan, Lam-hui-kok tùi Mexico
A B C D
  Lâm-hui-kok   Argentina   Eng-lân   Tek-kok
  Be̍k-se-ko   Nigeria   Bí-kok   Ò-chiu
  Uruguay   Hân-kok   Algeria   Serbia
  Hoat-kok   Hi-lia̍p   Slovenia   Ghana
E F G H
  Hô-lân   Í-tāi-lī   Pa-se   Se-pan-gâ
  Tan-be̍h   Paraguay   Tiâu-sián    Sūi-se
  Ji̍t-pún   New Zealand   Côte d'Ivoire   Honduras
  Cameroon   Slovakia   Phû-tô-gâ   Chile

Pí-sài

siu-kái

Sió-cho͘ kāi-toāⁿ

siu-kái

Ké-soeh:

Hun = Chek-hun;
Iâⁿ = Pí iâⁿ ê tiûⁿ-sò͘;
Su = Pí su ê tiûⁿ-sò͘;
Sit = Sit-kiû;
     = Khak-tēng chìn-kip;
Tiûⁿ = Pí-koè ê tiûⁿ-sò͘;
Pêng = Pí pêng-hun ê tiûⁿ-sò͘;
Ji̍p = Ji̍p-kiû;
Chha = Ji̍p-kiû sit-kiû chha;
     = Khak-tēng chhut-kio̍k.

Hun-cho͘ A

siu-kái
Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Uruguay 7 3 2 1 0 4 0 4
  Be̍k-se-ko 4 3 1 1 1 3 2 1
  Lâm-hui-kok 4 3 1 1 1 3 5 -2
  Hoat-kok 1 3 0 1 2 1 4 -3
6 goe̍h 11 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Johannesburg
  Lâm-hui-kok   Be̍k-se-ko 1:1 (0:0)
6 goe̍h 11 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Cape Town
  Uruguay   Hoat-kok 0:0
6 goe̍h 16 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Pretoria
  Lâm-hui-kok   Uruguay 0:3 (0:1)
6 goe̍h 17 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Polokwane
  Hoat-kok   Be̍k-se-ko 0:2 (0:0)
6 goe̍h 22 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Rustenburg
  Be̍k-se-ko   Uruguay 0:1 (0:1)
6 goe̍h 22 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Bloemfontein
  Hoat-kok   Lâm-hui-kok 1:2 (0:2)

Hun-cho͘ B

siu-kái
Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Argentina 9 3 3 0 0 7 1 6
  Hân-kok 4 3 1 1 1 5 6 -1
  Hi-lia̍p 3 3 1 0 2 2 5 -3
  Nigeria 1 3 0 1 2 3 5 -2
6 goe̍h 12 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Port Elizabeth
  Hân-kok   Hi-lia̍p 2:0 (1:0)
6 goe̍h 12 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Johannesburg
  Argentina   Nigeria 1:0 (1:0)
6 goe̍h 17 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Johannesburg
  Argentina   Hân-kok 4:1 (2:1)
6 goe̍h 17 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Bloemfontein
  Hi-lia̍p   Nigeria 2:1 (1:1)
6 goe̍h 22 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Durban
  Nigeria   Hân-kok 2:2 (1:1)
6 goe̍h 22 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Polokwane
  Hi-lia̍p   Argentina 0:2 (0:0)

Hun-cho͘ C

siu-kái
Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Bí-kok 5 3 1 2 0 4 3 1
  Eng-lân 5 3 1 2 0 2 1 1
  Slovenia 4 3 1 1 1 3 3 0
  Algeria 1 3 0 1 2 0 2 -2
6 goe̍h 12 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Rustenburg
  Eng-lân   Bí-kok 1:1 (1:1)
6 goe̍h 13 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Polokwane
  Algeria   Slovenia 0:1 (0:0)
6 goe̍h 18 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Johannesburg
  Slovenia =   Bí-kok 2:2 (2:0)
6 goe̍h 18 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Cape Town
  Eng-lân   Algeria 0:0
6 goe̍h 23 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Pretoria
  Bí-kok   Algeria 1:0 (0:0)
6 goe̍h 23 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Port Elizabeth
  Slovenia   Eng-lân 0:1 (0:1)

Hun-cho͘ D

siu-kái
Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Tek-kok 6 3 2 0 1 5 1 4
  Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0
  Ò-chiu 4 3 1 1 1 3 6 -3
  Serbia 3 3 1 0 2 2 3 -1
6 goe̍h 13 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Pretoria
  Serbia   Ghana 0:1 (0:0)
6 goe̍h 13 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Durban
  Tek-kok   Ò-chiu 4:0 (2:0)
6 goe̍h 18 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Port Elizabeth
  Tek-kok   Serbia 0:1 (0:1)
6 goe̍h 19 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Rustenburg
  Ghana   Ò-chiu 1:1 (1:1)
6 goe̍h 23 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Nelspruit
  Ò-chiu   Serbia 2:1 (0:0)
6 goe̍h 23 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Johannesburg
  Ghana   Tek-kok 0:1 (0:0)

Hun-cho͘ E

siu-kái
Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Hô-lân 9 3 3 0 0 5 1 4
  Ji̍t-pún 6 3 2 0 1 4 2 2
  Tan-be̍h 3 3 1 0 2 3 6 -3
  Cameroon 0 3 0 0 3 2 5 -3
6 goe̍h 14 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Johannesburg
  Hô-lân   Tan-be̍h 2:0 (0:0)
6 goe̍h 14 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Bloemfontein
  Ji̍t-pún   Cameroon 1:0 (1:0)
6 goe̍h 19 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Durban
  Hô-lân   Ji̍t-pún 1:0 (0:0)
6 goe̍h 19 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Pretoria
  Cameroon   Tan-be̍h 1:2 (1:1)
6 goe̍h 24 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Rustenburg
  Tan-be̍h   Ji̍t-pún 1:3 (0:2)
6 goe̍h 24 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Cape Town
  Cameroon   Hô-lân 1:2 (0:1)

Hun-cho͘ F

siu-kái
Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Paraguay 5 3 1 2 0 3 1 2
  Slovakia 4 3 1 1 1 4 5 -1
  New Zealand 3 3 0 3 0 2 2 0
  Í-tāi-lī 2 3 0 2 1 4 5 -1
6 goe̍h 14 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Cape Town
  Í-tāi-lī   Paraguay 1:1 (0:1)
6 goe̍h 15 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Rustenburg
  New Zealand   Slovakia 1:1 (0:0)
6 goe̍h 20 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Bloemfontein
  Slovakia   Paraguay 0:2 (0:1)
6 goe̍h 20 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Nelspruit
  Í-tāi-lī   New Zealand 1:1 (1:1)
6 goe̍h 24 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Johannesburg
  Slovakia   Í-tāi-lī 3:2 (1:0)
6 goe̍h 24 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Polokwane
  Paraguay   New Zealand 0:0

Hun-cho͘ G

siu-kái
Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Pa-se 7 3 2 1 0 5 2 3
  Phû-tô-gâ 5 3 1 2 0 7 0 7
  Côte d'Ivoire 4 3 1 1 1 4 3 1
  Tiâu-sián 0 3 0 0 3 1 12 -11
6 goe̍h 15 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Port Elizabeth
  Côte d'Ivoire   Phû-tô-gâ 0:0
6 goe̍h 15 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Johannesburg
  Pa-se   Tiâu-sián 2:1 (0:0)
6 goe̍h 20 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Johannesburg
  Pa-se   Côte d'Ivoire 3:1 (1:0)
6 goe̍h 20 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Kapstadt
  Phû-tô-gâ   Tiâu-sián 7:0 (1:0)
6 goe̍h 25 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Durban
  Phû-tô-gâ   Pa-se 0:0
6 goe̍h 25 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Nelspruit
  Tiâu-sián   Côte d'Ivoire 0:3 (0:2)

Hun-cho͘ H

siu-kái
Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Se-pan-gâ 6 3 2 0 1 4 2 2
  Chile 6 3 2 0 1 3 2 1
   Sūi-se 4 3 1 1 1 1 1 0
  Honduras 1 3 0 1 2 0 3 -3
6 goe̍h 16 ji̍t 13:30 (UTC+2) tī Nelspruit
  Honduras   Chile 0:1 (0:1)
6 goe̍h 16 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Durban
  Se-pan-gâ    Sūi-se 0:1 (0:0)
6 goe̍h 21 ji̍t 16:00 (UTC+2) tī Port Elizabeth
  Chile    Sūi-se 1:0 (0:0)
6 goe̍h 21 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Johannesburg
  Se-pan-gâ   Honduras 2:0 (1:0)
6 goe̍h 25 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Pretoria
  Chile   Se-pan-gâ 1:2 (0:2)
6 goe̍h 25 ji̍t 20:30 (UTC+2) tī Bloemfontein
   Sūi-se   Honduras 0:0

Koat-soán kāi-toāⁿ

siu-kái
8-hun koat-sài 4-hun koat-sài Poàⁿ koat-sài Koat-sài
                           
6 goe̍h 26 ji̍t – Port Elizabeth            
 A1:   Uruguay  2
7 goe̍h 2 ji̍t – Johannesburg
 B2:   Hân-kok  1  
   Uruguay  1(4)
6 goe̍h 26 ji̍t – Rustenburg
     Ghana  1(2)  
 C1:   Bí-kok  1
7 goe̍h 6 ji̍t – Cape Town
 D2:   Ghana  2  
   Uruguay  2
6 goe̍h 28 ji̍t – Durban
     Hô-lân  3  
 E1:   Hô-lân  2
7 goe̍h 2 ji̍t – Port Elizabeth
 F2:   Slovakia  1  
   Hô-lân  2
6 goe̍h 28 ji̍t – Johannesburg
     Pa-se  1  
 G1:   Pa-se  3
7 goe̍h 11 ji̍t – Johannesburg
 H2:   Chile  0  
   Hô-lân  0
6 goe̍h 27 ji̍t – Johannesburg
     Se-pan-gâ  1
 B1:   Argentina  3
7 goe̍h 3 ji̍t – Cape Town
 A2:   Be̍k-se-ko  1  
   Argentina  0
6 goe̍h 27 ji̍t – Bloemfontein
     Tek-kok  4  
 D1:   Tek-kok  4
7 goe̍h 7 ji̍t – Durban
 C2:   Eng-lân  1  
   Tek-kok  1
6 goe̍h 29 ji̍t – Pretoria
     Se-pan-gâ  0   Kùi-kun-sài
 F1:   Paraguay  0(5)
7 goe̍h 3 ji̍t – Johannesburg 7 goe̍h 10 ji̍t – Port Elizabeth
 E2:   Ji̍t-pún  0(3)  
   Paraguay  0    Uruguay  2
6 goe̍h 29 ji̍t – Cape Town
     Se-pan-gâ  1      Tek-kok  3
 H1:   Se-pan-gâ  1
 G2:   Phû-tô-gâ  0  

Chóng pâi-miâ

siu-kái
Pún kài sè-kài-poe chóng pâi-miâ
Miâ-chhù Tūi Chìn-ji̍p ê kai-toāⁿ
1   Se-pan-gâ Chóng koan-kun
2   Hô-lân Koat-sài
3   Tek-kok Poàⁿ koat-sài
4   Uruguay Poàⁿ koat-sài
5   Ghana 4-hun koat-sài
6   Argentina 4-hun koat-sài
7   Pa-se 4-hun koat-sài
8   Paraguay 4-hun koat-sài
9   Ji̍t-pún 8-hun koat-sài
10   Bí-kok 8-hun koat-sài
11   Slovakia 8-hun koat-sài
12   Hân-kok 8-hun koat-sài
13   Phû-tô-gâ 8-hun koat-sài
14   Be̍k-se-ko 8-hun koat-sài
15   Eng-lân 8-hun koat-sài
16   Chile 8-hun koat-sài
Miâ-chhù Tūi Chìn-ji̍p ê kai-toāⁿ
17   Côte d'Ivoire Tē-1 lûn pí-sài
18   Slovenia Tē-1 lûn pí-sài
19    Sūi-se Tē-1 lûn pí-sài
20   Lâm-hui-kok Tē-1 lûn pí-sài
21   Ò-chiu Tē-1 lûn pí-sài
22   New Zealand Tē-1 lûn pí-sài
23   Serbia Tē-1 lûn pí-sài
24   Tan-be̍h Tē-1 lûn pí-sài
25   Hi-lia̍p Tē-1 lûn pí-sài
26   Í-tāi-lī Tē-1 lûn pí-sài
27   Nigeria Tē-1 lûn pí-sài
28   Algeria Tē-1 lûn pí-sài
29   Hoat-kok Tē-1 lûn pí-sài
30   Honduras Tē-1 lûn pí-sài
31   Cameroon Tē-1 lûn pí-sài
32   Tiâu-sián Tē-1 lûn pí-sài

Tit-chióng

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 1. "Players – Top goals". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. goân-loē-iông tī 9 May 2014 hőng khó͘-pih. 6 July 2012 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 2. "Adidas Golden Ball". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. goân-loē-iông tī 27 April 2015 hőng khó͘-pih. 6 July 2012 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 3. "Hyundai Best Young Player". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. goân-loē-iông tī 27 April 2015 hőng khó͘-pih. 6 July 2012 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 4. "Adidas Golden Glove". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. goân-loē-iông tī 30 March 2015 hőng khó͘-pih. 6 July 2012 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 5. "Awards". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. goân-loē-iông tī 20 December 2013 hőng khó͘-pih. 6 July 2012 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)