2010 nî FIFA Sè-kài Poe

(Tùi 2010 nî FIFA Sè-kài-poe choán--lâi)

2010 nî FIFA Sè-kài Poe (Eng-gí: 2010 FIFA World Cup South Africa) sī FIFA chú-chhui ê tē 19 hôe Kha-kiû Sè-kài-poe pí-sài. Pí-sài tī 2010 nî 6 goe̍h 11 kàu 7 goe̍h 11 chit toāⁿ sî-kan kí-pān, tē-tiám sī Lâm-hui-kok.

Siōng-boé Se-pan-gâ tit tio̍h chóng koan-kun; Hô-lân chò tē-jī; Tek-kok tit tio̍h tē-3 miâ.

Chu-kehSiu-kái

 
Siāng-boé ê chu-keh
  Ji̍p-soán ê kok-ka
  Bô ji̍p-soán ê kok-ka
  Bô chham-ka ê kok-ka
  M̄-sī FIFA hoē-oân

Hun-cho͘Siu-kái

 
Khai-bō͘-chìan, Lam-hui-kok tùi Mexico
A B C D
  Lâm-hui-kok   Argentina   Eng-lân   Tek-kok
  Be̍k-se-ko   Nigeria   Bí-kok   Ò-chiu
  Uruguay   Lâm-hân   Algeria   Serbia
  Hoat-kok   Hi-lia̍p   Slovenia   Ghana
E F G H
  Hô-lân   Í-tāi-lī   Pa-se   Se-pan-gâ
  Tan-be̍h   Paraguay   Pak Tiâu-sián   Sūi-se
  Ji̍t-pún   New Zealand   Côte d'Ivoire   Honduras
  Cameroon   Slovakia   Phû-tô-gâ   Chile

Pí-sàiSiu-kái

Sió-cho͘ kāi-toāⁿSiu-kái

Ké-soeh:

Hun = Chek-hun;
Iâⁿ = Pí iâⁿ ê tiûⁿ-sò͘;
Su = Pí su ê tiûⁿ-sò͘;
Sit = Sit-kiû;
     = Khak-tēng chìn-kip;
Tiûⁿ = Pí-koè ê tiûⁿ-sò͘;
Pêng = Pí pêng-hun ê tiûⁿ-sò͘;
Ji̍p = Ji̍p-kiû;
Chha = Ji̍p-kiû sit-kiû chha;
     = Khak-tēng chhut-kio̍k.

Hun-cho͘ ASiu-kái

Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Uruguay 7 3 2 1 0 4 0 4
  Be̍k-se-ko 4 3 1 1 1 3 2 1
  Lâm-hui-kok 4 3 1 1 1 3 5 -2
  Hoat-kok 1 3 0 1 2 1 4 -3
6 goe̍h 11, 16:00 tī Johannesburg
  Lâm-hui-kok   Be̍k-se-ko 1:1 (0:0)
6 goe̍h 11, 20:30 tī Cape Town
  Uruguay   Hoat-kok 0:0
6 goe̍h 16, 20:30 tī Pretoria
  Lâm-hui-kok   Uruguay 0:3 (0:1)
6 goe̍h 17, 20:30 tī Polokwane
  Hoat-kok   Be̍k-se-ko 0:2 (0:0)
6 goe̍h 22, 16:00 in Rustenburg
  Be̍k-se-ko   Uruguay 0:1 (0:1)
6 goe̍h 22, 16:00 in Bloemfontein
  Hoat-kok   Lâm-hui-kok 1:2 (0:2)

Hun-cho͘ BSiu-kái

Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Argentina 9 3 3 0 0 7 1 6
  Lâm-hân 4 3 1 1 1 5 6 -1
  Hi-lia̍p 3 3 1 0 2 2 5 -3
  Nigeria 1 3 0 1 2 3 5 -2
6 goe̍h 12, 13:30 tī Port Elizabeth
  Lâm-hân   Hi-lia̍p 2:0 (1:0)
6 goe̍h 12, 16:00 tī Johannesburg
  Argentina   Nigeria 1:0 (1:0)
6 goe̍h 17, 13:30 tī Johannesburg
  Argentina   Lâm-hân 4:1 (2:1)
6 goe̍h 17, 16:00 tī Bloemfontein
  Hi-lia̍p   Nigeria 2:1 (1:1)
6 goe̍h 22, 20:30 tī Durban
  Nigeria   Lâm-hân 2:2 (1:1)
6 goe̍h 22, 20:30 tī Polokwane
  Hi-lia̍p   Argentina 0:2 (0:0)

Hun-cho͘ CSiu-kái

Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Bí-kok 5 3 1 2 0 4 3 1
  Eng-lân 5 3 1 2 0 2 1 1
  Slovenia 4 3 1 1 1 3 3 0
  Algeria 1 3 0 1 2 0 2 -2
6 goe̍h 12, 20:30 tī Rustenburg
  Eng-lân   Bí-kok 1:1 (1:1)
6 goe̍h 13, 13:30 tī Polokwane
  Algeria   Slovenia 0:1 (0:0)
6 goe̍h 18, 16:00 tī Johannesburg
  Slovenia   Bí-kok 2:2 (2:0)
6 goe̍h 18, 20:30 tī Cape Town
  Eng-lân   Algeria 0:0
6 goe̍h 23, 16:00 tī Pretoria
  Bí-kok   Algeria 1:0 (0:0)
6 goe̍h 23, 16:00 tī Port Elizabeth
  Slovenia   Eng-lân 0:1 (0:1)

Hun-cho͘ DSiu-kái

Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Tek-kok 6 3 2 0 1 5 1 4
  Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0
  Ò-chiu 4 3 1 1 1 3 6 -3
  Serbia 3 3 1 0 2 2 3 -1
6 goe̍h 13, 16:00 tī Pretoria
  Serbia   Ghana 0:1 (0:0)
6 goe̍h 13, 20:30 tī Durban
  Tek-kok   Ò-chiu 4:0 (2:0)
6 goe̍h 18, 13:30 tī Port Elizabeth
  Tek-kok   Serbia 0:1 (0:1)
6 goe̍h 19, 16:00 tī Rustenburg
  Ghana   Ò-chiu 1:1 (1:1)
6 goe̍h 23, 20:30 tī Nelspruit
  Ò-chiu   Serbia 2:1 (0:0)
6 goe̍h 23, 20:30 tī Johannesburg
  Ghana   Tek-kok 0:1 (0:0)

Hun-cho͘ ESiu-kái

Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Hô-lân 9 3 3 0 0 5 1 4
  Ji̍t-pún 6 3 2 0 1 4 2 2
  Tan-be̍h 3 3 1 0 2 3 6 -3
  Cameroon 0 3 0 0 3 2 5 -3
6 goe̍h 14, 13:30 tī Johannesburg
  Hô-lân   Tan-be̍h 2:0 (0:0)
6 goe̍h 14, 16:00 tī Bloemfontein
  Ji̍t-pún   Cameroon 1:0 (1:0)
6 goe̍h 19, 13:30 tī Durban
  Hô-lân   Ji̍t-pún 1:0 (0:0)
6 goe̍h 19, 20:30 tī Pretoria
  Cameroon   Tan-be̍h 1:2 (1:1)
6 goe̍h 24, 20:30 tī Rustenburg
  Tan-be̍h   Ji̍t-pún 1:3 (0:2)
6 goe̍h 24, 20:30 tī Cape Town
  Cameroon   Hô-lân 1:2 (0:1)

Hun-cho͘ FSiu-kái

Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Paraguay 5 3 1 2 0 3 1 2
  Slovakia 4 3 1 1 1 4 5 -1
  New Zealand 3 3 0 3 0 2 2 0
  Í-tāi-lī 2 3 0 2 1 4 5 -1
6 goe̍h 14, 20:30 tī Cape Town
  Í-tāi-lī   Paraguay 1:1 (0:1)
6 goe̍h 15, 13:30 tī Rustenburg
  New Zealand   Slovakia 1:1 (0:0)
6 goe̍h 20, 13:30 tī Bloemfontein
  Slovakia   Paraguay 0:2 (0:1)
6 goe̍h 20, 16:00 tī Nelspruit
  Í-tāi-lī   New Zealand 1:1 (1:1)
6 goe̍h 24, 16:00 tī Johannesburg
  Slovakia   Í-tāi-lī 3:2 (1:0)
6 goe̍h 24, 16:00 tī Polokwane
  Paraguay   New Zealand 0:0

Hun-cho͘ GSiu-kái

Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Pa-se 7 3 2 1 0 5 2 3
  Phû-tô-gâ 5 3 1 2 0 7 0 7
  Côte d'Ivoire 4 3 1 1 1 4 3 1
  Pak Tiâu-sián 0 3 0 0 3 1 12 -11
6 goe̍h 15, 16:00 tī Port Elizabeth
  Côte d'Ivoire   Phû-tô-gâ 0:0
6 goe̍h 15, 20:30 tī Johannesburg
  Pa-se   Pak Tiâu-sián 2:1 (0:0)
6 goe̍h 20, 20:30 tī Johannesburg
  Pa-se   Côte d'Ivoire 3:1 (1:0)
6 goe̍h 20, 13:30 tī Kapstadt
  Phû-tô-gâ   Pak Tiâu-sián 7:0 (1:0)
6 goe̍h 25, 16:00 tī Durban
  Phû-tô-gâ   Pa-se 0:0
6 goe̍h 25, 16:00 tī Nelspruit
  Pak Tiâu-sián   Côte d'Ivoire 0:3 (0:2)

Hun-cho͘ HSiu-kái

Tūi Hun Tiûⁿ Iâⁿ Pêng Su Ji̍p Sit Chha
  Se-pan-gâ 6 3 2 0 1 4 2 2
  Chile 6 3 2 0 1 3 2 1
  Sūi-se 4 3 1 1 1 1 1 0
  Honduras 1 3 0 1 2 0 3 -3
Mi., 16. Juni 2010, 13:30 tī Nelspruit
  Honduras   Chile 0:1 (0:1)
Mi., 16. Juni 2010, 16:00 tī Durban
  Se-pan-gâ   Sūi-se 0:1 (0:0)
Mo., 21. Juni 2010, 16:00 tī Port Elizabeth
  Chile   Sūi-se 1:0 (0:0)
Mo., 21. Juni 2010, 20:30 tī Johannesburg
  Se-pan-gâ   Honduras 2:0 (1:0)
Fr., 25. Juni 2010, 20:30 tī Pretoria
  Chile   Se-pan-gâ 1:2 (0:2)
Fr., 25. Juni 2010, 20:30 tī Bloemfontein
  Sūi-se   Honduras 0:0

Koat-soán kāi-toāⁿSiu-kái

8-hun koat-sài 4-hun koat-sài Poàⁿ koat-sài Koat-sài
                           
6 goe̍h 26 – Port Elizabeth            
 A1:   Uruguay  2
7 goe̍h 2 – Johannesburg
 B2:   Lâm-hân  1  
   Uruguay  1(4)
6 goe̍h 26 – Rustenburg
     Ghana  1(2)  
 C1:   Bí-kok  1
7 goe̍h 6 – Cape Town
 D2:   Ghana  2  
   Uruguay  2
6 goe̍h 28 – Durban
     Hô-lân  3  
 E1:   Hô-lân  2
7 goe̍h 2 – Port Elizabeth
 F2:   Slovakia  1  
   Hô-lân  2
6 goe̍h 28 – Johannesburg
     Pa-se  1  
 G1:   Pa-se  3
7 goe̍h 11 – Johannesburg
 H2:   Chile  0  
   Hô-lân  0
6 goe̍h 27 – Johannesburg
     Se-pan-gâ  1
 B1:   Argentina  3
7 goe̍h 3 – Cape Town
 A2:   Be̍k-se-ko  1  
   Argentina  0
6 goe̍h 27 – Bloemfontein
     Tek-kok  4  
 D1:   Tek-kok  4
7 goe̍h 7 – Durban
 C2:   Eng-lân  1  
   Tek-kok  1
6 goe̍h 29 – Pretoria
     Se-pan-gâ  0   Kùi-kun-sài
 F1:   Paraguay  0(5)
7 goe̍h 3 – Johannesburg 7 goe̍h 10 – Port Elizabeth
 E2:   Ji̍t-pún  0(3)  
   Paraguay  0    Uruguay  2
6 goe̍h 29 – Cape Town
     Se-pan-gâ  1      Tek-kok  3
 H1:   Se-pan-gâ  1
 G2:   Phû-tô-gâ  0  

Chóng pâi-miâSiu-kái

Pún kài sè-kài-poe chóng pâi-miâ
Miâ-chhù Tūi Chìn-ji̍p ê kai-toāⁿ
1   Se-pan-gâ Chóng koan-kun
2   Hô-lân Koat-sài
3   Tek-kok Poàⁿ koat-sài
4   Uruguay Poàⁿ koat-sài
5   Ghana 4-hun koat-sài
6   Argentina 4-hun koat-sài
7   Pa-se 4-hun koat-sài
8   Paraguay 4-hun koat-sài
9   Ji̍t-pún 8-hun koat-sài
10   Bí-kok 8-hun koat-sài
11   Slovakia 8-hun koat-sài
12   Lâm-hân 8-hun koat-sài
13   Phû-tô-gâ 8-hun koat-sài
14   Be̍k-se-ko 8-hun koat-sài
15   Eng-lân 8-hun koat-sài
16   Chile 8-hun koat-sài
Miâ-chhù Tūi Chìn-ji̍p ê kai-toāⁿ
17   Côte d'Ivoire Tē-1 lûn pí-sài
18   Slovenia Tē-1 lûn pí-sài
19   Sūi-se Tē-1 lûn pí-sài
20   Lâm-hui-kok Tē-1 lûn pí-sài
21   Ò-chiu Tē-1 lûn pí-sài
22   New Zealand Tē-1 lûn pí-sài
23   Serbia Tē-1 lûn pí-sài
24   Tan-be̍h Tē-1 lûn pí-sài
25   Hi-lia̍p Tē-1 lûn pí-sài
26   Í-tāi-lī Tē-1 lûn pí-sài
27   Nigeria Tē-1 lûn pí-sài
28   Algeria Tē-1 lûn pí-sài
29   Hoat-kok Tē-1 lûn pí-sài
30   Honduras Tē-1 lûn pí-sài
31   Cameroon Tē-1 lûn pí-sài
32   Pak Tiâu-sián Tē-1 lûn pí-sài

Tit-chióngSiu-kái