2010 nî Tâi-oân hêng-chèng-khu tiâu-chéng

Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú tī 2009 nî thong-koè iú-koan Tâi-oân 4-ê tē-khu ê hêng-chèng-khu kái-chè ê têng-sū. Tī 2010 nî 12 goe̍h 25 ji̍t ē chèng-sek si̍t-si.

Ko-hiông chhī-tiúⁿ Tân Kiok kap Kô-hiông koān-tiúⁿ Iûⁿ Chhiu-heng tī 2008 nî soan-pò͘ cheng-chhú koān-chhī ha̍p-pèng.
Tiâu-chéng lái-āu Tâi-oân ê hêng-chèng-khu hun-lūi:
    : koān
    : séng-hat-chhī
    : ti̍t-hat-chhī

Tiâu-chéng hāng-bo̍k Siu-kái

Goân koān-chhī Sin koān-chhī Jîn-kháu Bīn-chek (km²) Tē-tô͘
Tâi-pak-koān Sin-pak-chhī 3,849,492 2,052.5667
 
Tâi-tiong-chhī kap Tâi-tiong-koān Tâi-tiong-chhī 2,629,323 2,214.8968
 
Tâi-lâm-chhī kap Tâi-lâm-koān Tâi-lâm-chhī 1,873,681 2,191.6531
 
Ko-hiông-chhī kap Ko-hiông-koān Ko-hiông-chhī 2,769,072 2,946.2527
 

Siong-koan Siu-kái