4 (sù, sì, 四, 肆), sī chi̍t-ê sò͘-jī, sio̍k chū-jiân-sò͘ kap chéng-sò͘, tī 3 āu-piah, tī 5 thâu-chêng.

3 4 5
sò͘-in-sò͘ hun-kái 22
Jī-chìn-hoat 100
Pat-chìn-hoat 4
Si̍p-jī-chìn-hoat 4
Si̍p-lio̍k-chìn-hoat 4
Jī-si̍p-chìn-hoat 4
Lô-má sò͘-jī IV
四-order.gif

"4" ê ián-piàn修改

 

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 4