T-5 kàu-liān-ki ê bôo-hîng.

T-5 kàu-liān-ki (AIDC T-5 ióng-ing kàu-liān-ki; Eng-gí: AIDC T-5 Brave Eagle, T-5 trainer aircraft) sī bo̍k-tsiân sè-kài tng-teh ho̍k-i̍k tiong ê tsi̍t-khuánn hui-hîng hùn-liān ê hue-lîng-ki, lî-tshiánn mā sī gián-huat tiong ê tshit tsióng tshù-sè-tāi ko-kip kàu-liān-ki ê ki-tsióng tsi tsi̍t. T-5 tsiong thài-uānn tsū 1984 nî khai-sí ho̍k-i̍k ê AT-3 ko-kip kàu-liān-ki, kap pōo-hùn-ki (LIFT) līm-bū ê F-5E tsiàn-tàu-ki. Iû Tiong-hua bîn-kok sóo gián-huat, teh khai-huat sî-kî hit-tang-tsūn ê tāi-hō pat pau-kuat: XAT-5, AT-5, XT-5 tíng-tíng ê miâ-tshing. T-5 sī uì F-CK-1 tsiàn-tàu-ki (AIDC F-CK-1 Ching-kuo) tsò ki-tshóo sóo gián-huat tshut-lâi ê ki-tsióng.

T-5 tsu-guânSiu-kái

Ki-pún kui-kehSiu-kái

 • hui-hîng guân: 2 bîng
 • tn̂g-tōo: 13.7 m(44.9 ft)
 • i̍k-tián: 9.0 m(29.6 ft)
 • ko-tōo: 4.6 m(15.1 ft)
 • huat-tōng-ki: 2 kū Honeywell/ITEC F124 o-lûn-siàn huat-tōng-ki (turbofan Engine; fanjet)

Sìng-lîngSiu-kái

 • ki̍k-sok: 1,030 kph (640 mph)
 • hâng-tîng: 1,350 km (839 miles)
 • sing-hān: 13,000 m (42,651 ft)
 • pê-sing-lu̍t: 2,896 m/min (9,500 ft/min)

Tsham-khó bûn-hiànSiu-kái

 • Minnick, Wendell. "Taiwan Exhibits New Fighter Trainers at Expo". defensenews.com. Defense News. Retrieved 8 May 2019. (Eng-gí)
 • Wendell Minnick and, Tom Kington. "Taiwan Advanced Jet Trainer Nears Bidding Process". defensenews.com. Defense News. Retrieved 8 May 2019. (Eng-gí)
 • Pocock, Chris. "Taiwan Confirms Indigenous Jet Trainer Development". ainonline.com. The Convention News Company, Inc. Retrieved 12 May 2019. (Eng-gí)
 • J.R. Wu and Michael Perry, Damon Lin. "Taiwan to build 66 jet trainer aircraft by 2026 to bolster defenses". reuters.com. Reuters. Retrieved 8 May 2019. (Eng-gí)
 • Yeh, Joseph. "Military launches naming contest for its new jets". focustaiwan.tw. Focus Taiwan. Retrieved 11 May 2019. (Eng-gí)

Tsham-kiànSiu-kái

Guā-pōo liân-kiatSiu-kái