AminiÌn-tō͘ Lakshadweep pang Lakshadweep koān ê chi̍t ê chng-thâu.

Amini
—  Lakshadweep ê chng-thâu  —
Kok-ka  Ìn-tō͘
Pang Lakshadweep
Koān Lakshadweep
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 7,340 lâng
Bat-jī-lu̍t 71%


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Ìn-tō͘ tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.