Bo̍h Kiú (鄚玖, Oa̍t-lâm-gí: Mạc Cửu, Khmer-gí: ម៉ាក គីវ, 1655 nî  – 1736 nî ) sī chi̍t ê Tiong-kok ê mō͘-hiám-ka, i tī Kampuchea kap Oa̍t-lâm chi-kan pān-ián tiōng-iàu kak-sek.

Bo̍h Kiú
Tượng Mạc Cửu.jpg
Chhut-sì-tē Lûi-chiu-chhī Edit this on Wikidata
Koè-sin-tē Hà Tiên Chhī Edit this on Wikidata
Kok-che̍k Oa̍t-lâm, Kán-po͘-chē Edit this on Wikidata
ē kóng Oa̍t-lâm-gú Edit this on Wikidata
Chit-gia̍p Kun-chú, mō͘-hiám-ka Edit this on Wikidata
Kiáⁿ-jî Bo̍h Sū-lîn Edit this on Wikidata

I tī Tiong-kok Kńg-tang Lûi-chiu chhut-sì. Boán-chheng ji̍p Koan í-āu cháu khì Kampuchea. Tāi-khài 1687 nî kàu 1695 nî chi-kan, hō͘ Kampuchea kok-ông jīm-bēng chò Peam (Khmer-gí: ពាម) ê Uknhea (ឧកញ៉ា), toà-niá Tiong-kok î-bîn lâi Banteay Meas hū-kīn khai-hoat. Tān-sī, Banteay Meas ê Khmer-cho̍k iáu iû Khmer-cho̍k chóng-tok Uknhea Reachea Settheay (ឧកញ៉ារាជាសេដ្ឋី) koán-lí kàu 1771 nî.

I tī Peam khí--liāu chi̍t ê kiò chò Hà Tiên (Hô-sian) ê siâⁿ-chhī. 1708 nî, Bo̍h Kiú poān-loān, tâu-hâng Oa̍t-lâm ê Nguyễn Chú, hō͘ Nguyễn Phúc Chu chhek-hong chò Cửu Ngọc hầu (玖玉侯, Kiú-gio̍k Hâu), Peam kái chò Oa̍t-lâm miâ-jī Hà Tiên trấn. 1715 nî, Kampuchea kok-ông Thommo Reachea 3-sè phah Hà Tiên trấn, i cháu khì Lũng Kỳ (Kep), kàu 1735 nî chiah tńg lâi.

I tī 1736 nî koè-sin, i ê kiáⁿ Bo̍h Sū-lîn kè-jīm Hà Tiên chóng-tok.

Ka-cho̍kSiu-kái